Αίτηση Εργασίας

Το τυπογραφείο Μπαλαλής προσλαμβάνει άτομα για εργασία για τις παρακάτω θέσεις:
Γραφίστας, Λιθογράφος Offset, Βιβλιοδέτης